Novinky / Latest news

pozvanka_HFHS

Artery Prague’s CALL TO ARTISTS is now open for a new group exhibition titled “Heart for Heart’s Sake” scheduled to hang February 9th – 24th, 2018. The exhibition is meant to be a visceral response to February the 14th and its naive and simplified approach to love. We are not looking for broken hearts, but for those that are squashed and smashed, that stopped beating, those that are eaten as offal and are given away to be eaten as an offer. We are interested in carnal delights and frights, in the macabre, carnivalesque and dark inspirations of romance.

We invite all local and international artists, emerging and established, regardless of their backgrounds to send works in any medium that pertain to our general theme.

Please send photos of your work to arteryprague@gmail.com by 31.1.2018. The selection will be made on 1.2.2018 and the final works should arrive at the gallery by 8.2.2018

Please email all requested information and digital images directly to arteryprague@gmail.com with Subject Line: Submissions for “HEART FOR HEART’S SAKE”
If you have any questions, you may call +420 602178075.
It is best to only send ONE email that contains the following:
• 3-4 image attachments (JPGs) of your artwork
 images should be 300dpi and at least 900 pixels wide or high, no more than 1.5MB in size each.
 Please name the image files as follows: 
Title of Work, medium(s) used, dimensions, price.jpg
 (If you’re submitting video or new media projects, please include a link for preview).
• Short BIO (Word document or PDF)
 Please do not send CVs or resumes
• Contact Information: Including Name, email address, mailing address and phone number

There is no submission fee, artists are responsible for packing and shipping of the artworks to the gallery.

 


 

Artery Prague ohlašuje svou otevřenou výzvu pro novou skupinovou výstavu nazvanou “Heart for Heart’s Sake” plánovanou na 9. až 24. února 2018. Výstava je míněna jako brutální reakce na 14. únor a jeho naivní a zjednodušený přístup k lásce. Nehledáme zlomená srdce, ale ta, která jsou rozmačkána a na padrť, která přestala bít, která byla snědena jako vnitřnosti, která byla obětována a rozdána jako hostie za účelem snědení. Zajímají nás smyslná potěšení a děsy v makabrózních, karnivalostních a temných inspiracích romantiky.

Zveme všechny lokální a mezinárodní umělce, začínající i stávající ikony, bez ohledu na jejich příběh, k poslání jejich děl v libovolných formách/médiích, pokud se týkají našeho tématu.

Prosíme pošlete nám fotografie Vašich děl na arteryprague@gmail.com do 31. 1. 2018. Výběr bude proveden k prvnímu únoru a finální díla by měla do galerie dorazit k 8. 2. 2018.

Prosíme zašlete nám všechny požadované informace emailem na adresu arteryprague@gmail.com a do předmětu uveďte Submissions for “HEART FOR HEART’S SAKE”
Pokud máte jakékoliv otázky, můžete volat na +420 602 178 075.
Nejlepší je poslat JEDEN email, který bude obsahovat násedující:
• 3 až 4 obrazové přílohy (JPG, PNG, TIF). Obrázky by měly mít 300dpi a nejméně 900px na šířku či výšku, nejvýše 1,5MB každý.
• Prosíme pojmenujte přílohy dle následujícího klíče: název díla, médium, rozměry, cena (pokud přihlašujete video nebo projekty “nových médií”, prosím přiložte link)
• Krátké BIO (word ve formátu .doc nebo PDF, prosím neposílejte celý životopis)
• Kontaktní informace: jméno, emailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo

Neplatí se žádné zápisné, umělci jsou zodpovědní za balení a případné zaslání děl do galerie.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close