Collage postcards

Český popis

Pojďte se zkušenou kolážistkou, sochařkou a režisérkou Özlem Akin tvořit originální kolážované pohlednice s použitím recyklovaných materiálů.
Studenti na tomto kurzu pochopí základní techniky koláže, naučí se kreativně využívat papírový odpad, razítka, šablony a různé antikvariátní nálezy.

Vytvoříme 3-5 kusů poštovního umění a probereme zázraky klasického poštovního doručování a sdílení tvořivosti prostřednictvím poštovní schránky.
Máme rozsáhlou sbírku různých letáků a papírových balíčků, ale doporučujeme vám přinést svůj vlastní papír na tvoření.

English description

Join mixed media artist, sculptor and film animator Özlem Akin in creating original collage postcards using reclaimed supplies.
Students will leave this class with an understanding of collage techniques by creatively reusing paper scraps, rubber stamps, stencils, and various vintage finds.

We will create 3-5 pieces of postcard art and discuss the wonders of snail mail and sharing creativity through a mail box.
We do have a large collection of various leaflets and paper junk, but you are encouraged to bring your own paper to craft with.