Portrait sculpting part 1

Portrait sculpting part 1

4,700CZK

Sochařský wokshop Modelování portrétu je určen pro všechny, kteří chtějí nahlédnout do tajemství sochařství a realistického modelování. Je vhodný jak pro uplné začátečníky tak i pro pokročilé zájemce s ambicemi v modelování i v dalších oblastech výtvarného umění.

Category:

Popis

Modelování portrétu – Workshop (english below)

Sochařský wokshop Modelování portrétu je určen pro všechny, kterí chtějí nahlédnout do tajemství sochařství a realistického modelování. Je vhodný jak pro uplné začátečníky tak i pro pokročilé zájemce s ambicemi v modelování i v dalších oblastech výtvarného umění.
Také skvěle poslouží jako příprava na umělecké školy.
Naučíte se, jak oživit neforemnou masu hlíny a udělat z ní umělecké dílo nevšední kvality.
Společně si ukážeme základní modelační techniky, zásady správného pozorování a měření aby jsme nakonec dosáhli očekávaného výsledku – realistického portrétu.
Workshop je rozdělen na dva víkendy.

Časový harmonogram workshopu:

První víkend

Sobota: 10:00 – 14:00 a 15:00 – 19:00
Neděle: 10:00 – 14:00 a 15:00 – 19:00

Celý čas workshopu je určen k přípravě konstrukce a modelování podle živého modelu. Výsledkem bude hotový portrét v sochařské hlíně, která se nevypaluje. Účastníci, kteří nechtějí pokračovat další víkend v přípravě formy pro sádrový odlitek, si výsledek mohou odnést.
Ti, kteří budou mít zájem o prohloubení svých vědomostí a zkušeností, múžou pokračovat další víkend a převést svoje dílo do trvalejšího materiálu.

Druhý víkend

Sobota: 10:00 – 14:00 1 hod pauza 15:00 – 19:00
Neděle: 10:00 – 14:00 1 hod pauza 15:00 – 19:00

Celý čas workshopu se budeme zabývat jednou z nejzákladnějších sochařských reprodukčních technik, tedy odléváním technikou ztracené formy. Budeme pracovat se sádrou a vyrábět formu na hliněný model, který jsme dělali v minulém týdnu. Výsledkem bude naše hliněná socha odlitá ze sádry, která je mnohem odolnější než nevypálená hlína a dá se dále libovolně a kreativně zpracovávat.

Výsledek si účastníci samozřejmě také mohou vzít domů.

 

 

Cena workshopu je 4 700 CZK za první víkend a 4 400 za druhý víkend.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Minimální počet účastníků pro jeden víkend jsou 2, pokud je rezervováno méně účastníků, kurz se přesouvá na další termín. Termíny se domlouvají individuálně po zakoupení kurzu.

 

SCULPTURE PORTRAIT – Workshop

 

Workshop Sculpture Portrait is dedicated for all those who wants to look deeper into the sculpture and realistic modelling secrets. It is suitable for the wide public – for beginners and also for advanced students with ambitions in sculpture and fine arts in general. It can also serve greatly as a preparation for art schools exams.

We will learn how to revive the clumsy mass of the clay and make an extraordinary art work out of it. We will try different modelling techniques, learn the principles of proper observation and measurement to get our expected final result – realistic portrait. The workshop is divided in two weekends.

 

Workshop schedule:

 

First weekend

 

Saturday: 10:00 – 14:00 and 15:00 – 19:00

Sunday: 10:00 – 14:00 and 15:00 – 19:00

 

The entire time of the workshop is dedicated for modelling according to the live model. The result will be a portrait in sculptural clay, which is not dedicated for burning. Participants who don‘t want to continue the next weekend (preparing a mold to make a final plaster portrait), they can take home just the clay portrait. Those ones, who are interested to deepen their knowledge and experience, can continue the next weekend and make their portrait into the more durable material.

Second weekend

Saturday: 10:00 – 14:00 and 15:00 – 19:00
Sunday: 10:00 – 14:00 and 15:00 – 19:00

The whole time of the workshop we will deal with the basic sculptural reproduction technique, which is the „lost form“ casting. We will work with the plaster and produce the mold for the clay portrait that we did last week. The final result will be the portrait made from the plaster, which is much more durable than just dried clay and it can be processed many creative ways.


The price of the workshop is 4 700 CZK for the first weekend and 4 400 for the second weekend.
Tax is not included into the price.

The minimum number of participants for the weekend is 2. If is less, the workshop will be moved to another date.

The workshop is currently scheduled to 19-20 and 26-27 of May.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Portrait sculpting part 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.