Stop – motion puppet workshop

Stop motion puppet / Loutka pro pookénkovou animaci

English description (Czech is below)

In this 5 part class, award winning director and puppet designer Özlem Akin will be teaching how to design character and make a puppet for stop-motion animation with a wire armature and tie-downs, based on your own design. Each part takes 3 hours.

 

part 1: designing the character and making the armature
part 2: sculpting head, hands, eyelids, etc.
part 3: painting
part 4: costuming
part 5: accessorizing and finishing touches

You will be using a wide variety of materials such as epoxy clay, polymer clay, heat-set oil paints and/or acrylics, etc. and learning important tips & tricks about how to design and create characters for stop-motion animation. Pictured puppets are work of previous attendees.

Refreshments and all the materials are included.

Individual classes available upon request.

See you at the class!

FAQ:

Q: Can I design a non humanoid character?

A: Yes, but only during an individual class. This class is specifically for humanoid characters

Q: Can I bring my own fabric or other materials to use for my puppet?

A: Of course! Depending on the materials and the design, we’ll do our best and find ways for you to use the materials you want.

Do you have any other questions or worries about our event? Do not hesitate and ask us on our facebook page or wherever you feel comfortable.

The workshop can be booked HERE.

V tomto pětidílném kurzu bude režisérka a autorka uměleckých loutek Özlem Akin vyučovat jak navrhnout a vyrobit loutku pro stop-motion animaci s drátěnou armaturou a závity v nohou na základě Vašeho vlastního návrhu. Každá část zabere 3 hodiny.

část 1: návrh postavy a výroba armatury
část 2: tvarování hlavy, rukou, očních víček, atd.
část 3: malování
část 4: výroba kostýmu
část 5: výroba příslušenství a doplňků

Budete používat široké spektrum materiálů, jako například epoxidovou hlínu, polymerní hlínu, teplem vytvrditelné olejové barvy a další. Naučíte se důležité tipy a triky o tom jak navrhovat a vytvářet postavy pro loutkovou animaci. Obrázek v záhlaví ukazuje předchozí práce účastníků workshopu.

Součástí ceny je i drobné občerstvení a veškeré potřebné materiály.

Individuální lekce jsou k dispozici na vyžádání.

Otázky a odpovědi:

Otázka: Mohu na workshopu vytvořit i nehumanoidní postavu?

Odpověď: Ano, ale pouze jako součást individuálních lekcí, tento workshop se zabývá výrobou humanoidních postav.

Otázka: Mohu si přinést vlastní látku nebo jiné drobnosti a použít je při výrobě loutky?

Odpověď: Určitě! Můžete se na nás obrátit a zkonzultovat Vaše nápady před zakoupením workshopu. Rádi poradíme abyste si akci skutečně užili.

Máte nějaké další otázky nebo obavy? Obraťte se na nás prostřednictvím našeho facebooku nebo jakýmkoliv jiným způsobem se kterým jste komfortní.

Kurz lze rezervovat ZDE