The war within

The War Within by Özlem Akin

25. 9. – 28. 10. 2018

EN
The author’s work mirrors her judgement towards the authoritative tendencies of many world regimes, the whole concept of the exhibition reflects the populist feasts in the political arena in recent years. The entire “War Within” series refers to the phrases used and abused, with words that are found in the constitutions of local and world powers, but also in media and political campaigns. The unifying element is the critique of authoritarian practices quietly accepted by a silent majority.

The starting point for this series was the author’s outrage over the current political situation in her native land. The first piece of this series, which saw the light of the world, was the wall sculpture “The one eyed King” and it was before the election of the current US president and before the first really serious crack in the coherence of EU, before the referendum on Brexit.

So it happened that the subsequent events added a whole another dimension of meaning.. The very title of the exhibition, as well as the expression of some of the works, has overlaps with sciences of human psyche.

 

CZ
V autorčině tvorbě se zrcadlí odsudek narůstajících autoritativních tendencí, celý koncept souboru odráží populistické hody na obecném politickém kolbišti v posledních letech. „Vnitřní boj“ svým názvoslovím odkazuje k používaným i zneužívaným frázím, jedná se o hru se slovy jež se vyskytují nejen v ústavách lokálních i světových mocností, ale i v médiích a politických kampaních. Sjednocujícím prvkem je kritika autoritářských praktik tiše akceptovaných mlčící většinou.

Na počátku této série stálo autorčino rozhořčení z politické situace v její rodné zemi. Prvním dílem z této série, které spatřilo světlo světa byla nástěnná plastika “Jednooký král” a stalo se tak ještě před zvolením stávajícího amerického prezidenta a před vznikem první skutečně vážné trhliny ve společnosti evropských národů, před referendem o Brexitu, následné události však přidaly celé sérii další rozměr. Samotný název výstavy a i výrazové vyznění některých děl má i přesahy do věd o lidském psýché.